Aktuality

Termín odevzdání povolenek k lovu ryb z roku 2023 a zahájení prodeje povolenek k lovu ryb pro příští rok včetně členských příspěvků je určen na

sobotu 13. ledna 2024

a v sobotu 3. února 2024

vždy od 9:00 hodin do 12:00 hodin v sokolovně v Lenoře.

 Členský příspěvek pro rok 2024 je stanoven v následující výši:

o Dospělí – 700 Kč

o Mládež od 16 do 18 let – 300 Kč

o Děti do 15 let – 150 Kč

· Výroční členská schůze MO ČRS Lenora se koná v sobotu 9. března 2024 v sokolovně v Lenoře od 9:00 hodin. Tímto zveme všechny členy k účasti.

· Součástí povinností řádného člena ČRS je splnit povinnost brigády (2 brigádnické dny/10hodin). Ty je zpravidla možné buď odpracovat, nebo uhradit v hotovosti při nákupu povolenky. Výše brigád (v peněžním vyjádření) je nyní schválena na 1000 Kč. Úhrada za nesplněné brigádnické hodiny (2 brigádnické dny/10hodin) neplatí pro: ženy, děti do 15-ti let a muži nad 60 let věku.

· Ceník povolenek pro členy ČRS - Jihočeský územní svaz ČRS (cena pro pstruhové a mimopstruhové revíry se neliší:

o Roční - dospělí – 2200 Kč

o Roční - mládež 16-18 let – 1100 Kč

o Roční - děti do 15-ti let a ZTP/P – 600 Kč

o 10 denní - dospělí – 1100 Kč

o 10 denní - mládež 16-18 let – 800 Kč

o 10 denní - děti do 15-ti let a ZTP/P – 300 Kč

o 3 denní - dospělí – 800 Kč

Za MO ČRS Lenora Filip Chrapan