Nové členství

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

Navštívit místní organizaci ČRS Lenora a podat přihlášku za člena. (kontaktovat jednatele - pan ...)

Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.

Členskou legitimaci, zažádá u pokladníka –(kontakt pan Chrapan) . Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné 200 Kč a členský příspěvek dle aktuální výše.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO Lenora koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty MO Lenora